Home / Over ons / Natuur

Natuur

Natuur-inclusief & Biodiversiteit

Natuur-inclusief is een term die steeds meer gebruikt wordt in de landbouw. Maar wat het inhoudt?

Voor ons betekent natuur-inclusief dat wij gezonde èn lekkere melk en vlees produceren, met zo weinig mogelijk externe input van krachtvoer. Dit doen wij door samen te werken met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. De helft van het land dat wij beheren is natuurland. In de lente brengen wij de kalfjes naar dit land en in de herfst halen wij ze weer op om dichterbij de boerderij verder te groeien. 

Een ander gedeelte van het natuurland gebruiken wij voor hooiwinning. Dit kruidenrijke hooi wordt in de winter als voer en strooisel gebruikt voor de dieren.

Supermarkt in het bos Biologische Webshop Natuur & BiodiversiteitWat doen wij aan biodiversiteit?

Investeren in biodiversiteit staat niet los van de boerderijwinkel. Door producten rechtstreeks te verkopen is veel eenvoudiger aan consumenten uit te leggen wat je doet op het bedrijf én waarom je dat doet. Investeren in biodiversiteit was een 'logisch' gevolg van het beginsel dat Rob hanteert: Een beter milieu begint bij jezelf. Het bedrijf is alleen door te geven aan de volgende generatie als we met respect omgaan met de aarde. Investeren in biodiversiteit is daar een onderdeel van.

Investeren in biodiversiteit kan in de landbouw op meerdere manieren. Wij doen dat door:

-  Niet te spuiten
-  Geen kunstmest te gebruiken
-  Geen "derogatie" aan te vragen (dus 170 kg stikstof uit dierlijke mest op het land brengen in plaats van 230 kg stikstof met derogatie, dus extensievere landbouw)
-  Zo min mogelijk grasland te vernieuwen
-  Veel weidegang toe te passen
-  (bijna) ieder jaar landschapselementen aan te leggen op plekken die voor de landbouw minder effectief zijn
-  Op een aantal percelen een uitgestelde maaidatum toe te passen en randen in te zaaien met bloemenmengels

Sommige acties zijn actief (bijvoorbeeld het aanleggen van landschapselementen), maar veel acties zijn ook passief. Vooral het 'niet' doen van acties kan ook een bijdrage leveren aan de natuur. Geen bespuitingen uitvoeren, géén kunstmest en extentensiever boeren is beter voor planten en insecten.Kennisoverdracht

De boerderij is lid van de Stichting Natuurboeren, de Agrarische natuurvereniging (ANV) Groen Salland en beheert natuurgronden voor Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. De kennisoverdracht kán omdat de boerderij onderdeel is van de maatschappij. Aan de ene kant organisaties (stichting Natuurboeren, ANV Groen Salland, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel) waar kennis wordt vergaard en aan de andere kant stagiaires, klanten in de winkel en mensen die een excursie bijwonen op onze boerderij waar kennis mee wordt gedeeld en uitgewisseld.

Biodiversiteit Kennisoverdracht Supermarkt in het bos Biologische Webshop